آنچه ما می توانیم برای شما انجام دهیم

خدمات ما

_

مشاوره از کاشت تابرداشت محصولات زراعی وباغی

طراحی واحداث باغات ومزارع بامتد روز دنیا

ارائه باکیفیت ترین کودهای زیستی وبیولوژیک

طراحی،مشاوره و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار و...

ما بسته های زیادی برای کمک به شما داریم

بسته ها و جدول قیمت های ما

_

کوچک

1 / ماه
 • مشاوره باغات و مزارع
 • حضوری وتلفنی
 • کاشت بذرونهال
 • شناسایی وکنترل آفات
 • چگونگی آبیاری صحیح
 • شناسایی کمبودعناصرغذایی

بهینه

/ ماه

 • مشاوره باغات ومزارع
 • حضوری و تلفنی
 • خدمات باغبانی
 • باغ پارتی
 • کاشت بذر

اقتصادی

6 / ماه

 • مشاوره باغات ومزارعحضوری و تلفنی
 • خدمات باغبانی
 • باغ پارتی
 • کاشت بذر
 • حصارکشی باغچه

تجاری

1 / سال

 

 • خدمات باغبانی
 • باغ پارتی
 • کاشت بذر
 • حصارکشی باغچه
 • گلدان های نگهداری
خدمات باغبانی

نگهداری و باغبانی

_

مزارع وباغات بسیار ارزشمند هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد نوع کاشت، تغذیه مناسب، و کنترل آفات ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم کشاورزی مدرن با مشتریان خود، با توجه به نوع محصول کشت شده ، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.

چشم انداز باغبانی

احداث باغ

_

احداث باغ ممکن است در نظر اول کار ساده ای به نظر برسد، اینکه یک نوع میوه را انتخاب کنید به نهالستان مراجعه کنید تعداد نهال مورد نظر را خریداری کرده و در زمین بکارید و شروع به آبیاری و کود دهی کنید تا محصول مورد نظر حاصل شود، اما باید بدانید احداث اصولی باغ به این سادگی که شما فکر می‌کنید نیست در صورتی که باغ خود را بدون پیروی از اصول مهم در احداث باغ راه اندازی کرده و اداره کنید مطمئن باشید به عملکرد و سود دهی که از آن انتظار دارید نخواهید رسید، 

لازم است قبل از احداث باغ جدید در رابطه با مناسب بودن آب و خاک محل مورد نظر، آماده کردن زمین وانتخاب ارقام مناسب ، طریقه کشت وفاصله درختان ، تهیه نهال مرغوب واصلاح شده با مروجین وکارشناسان لیلیان شیمی مشورت نمایید