چالکوددرختان از آسان ترین نوع کود دهی به درختان است که بهترین روش برای جبران کمبود کود درختان است.

 روش و زمان مناسب چالکود درختان میوه

متاسفانه درختان میوه در کشور ما به علت های گوناگونی دچار عدم تغذیه صحیح هستند بنابراین کود دهی درباغ های میوه اهمیت زیادی دارد. روش چالکود یکی از بهترین و ساده ترین روشهای درست کود دهی است که در زمستان موجب آماده شدن کود در زیر خاک برای استفاده درخت در اول فصل رشد گیاه می شود.روش چالکود از روش پخش سطحی کود مزایای بیشتری دارد و موجب جذب بهتر کود توسط ریشه، تهویه بهتر و نفوذ بهتر آب می شود . در این بخش از نمناک با طریقه چالکود و مزایای آن آشنا شوید .

چالکود چیست ؟
چالکود راهکاری مناسب جهت جبران کمبود کودی درختان است . در این روش نزدیک ریشه درخت چاله هایی حفر می کنند و آنها را با مخلوط کودهای آلی و شیمیایی پر می کنند. چالکود مزایای فراوانی برای درخت دارد و موجب می شود که گیاه رشد بهتری پیدا کند و کیفیت میوه ها افزایش یابد .

طریقه چالکود کردن 

محل حفر چاله:
در این روش ابتدا چاله هایی را در نزدیک تنه درخت حفر می کنند . محل حفر چاله باید در 3/1 قسمت انتهای سایه انداز درختان باشد زیرا اکثر ریشه ¬های جوان و فعال در این محل وجود دارند . ریشه¬ های جوان و فعال بیش از ریشه های اصلی و قطور آب و عناصر غذایی را جذب می کنند . محل چاله ها بهتر است که در مسیر جریان آب باشد.
تعداد چاله :
برای هر درخت میوه باید دو تا چهار چاله حفر شود اما تعداد چاله ها بسته به نوع درخت، وضعیت خاک، سن درخت و … متفاوت است . در باغ های پر تراکم می توان یک چاله بین هر دو درخت حفر کرد . اگر تعداد چاله کم باشد، تماس ریشه درختان با مناطق اصلاح شده خاک کم می شود و اثر مطلوبی ندارد . 
قطر و عمق چاله :
معمولا عمق چاله باید 30 تا 60 سانتی¬متر باشد اما به طور کلی عمق چاله به عمق پراکنش ریشه های درخت بستگی دارد . اگر شما با بیل و کلنگ چاله را حفر نمایید ، قطر چاله¬ ها بین 30 تا 60 سانتی¬متر خواهد شد اما اگر برای حفر چاله از مته پشت تراکتوری استفاده نمایید ، قطر چاله حدود 40 سانتی¬متر می شود.
چگونگی پر کردن چاله ها :
هنگام حفر چاله خاک هایی را که بیرون ریخته اید را در فاصله بین ردیف¬های درختان پخش کنید و چاله کنده شده را با کود پر کنید . به اینصورت که قسمت پایین چاله را با کود دامی و سپس کودهای شیمیایی را با 5 کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط ودر ته چاله بریزید و بقیه چاله ها با کود دامی پوسیده پر کنید .
نگهداری از چاله ها :
اگر از چاله ها به خوبی نگهداری کنیم لازم نیست که هر سال چاله حفر نماییم بلکه حفر چاله یک بار برای چندین سال کافی خواهد بود. برای اینکه رشد ریشه در داخل چالکود بهتر شود باید رطوبت و تهویه به میزان مناسبی باشد . خیسی بیش ازحد و خشکی توده کود داخل چالکود سبب کاهش کارایی می شود.

مزایای چالکود کردن

از خشکیدگی سر شاخه های درختان میوه جلوگیری می کند.
سبب توسعه و رشد ریشه درختان میوه می شود.
موجب افزایش سطح برگ در درختان میوه می شود.
سبب بهبود کیفیت میوه ها می شود.
با کندن حفره ها و پر کردن آنها با مواد آلی نفوذپذیری آب به داخل خاک افزایش می یابد.
مشکل علف های هرز تا حد زیادی کاهش می یابد.
کودهای شیمیایی غیر متحرک در خاک به راحتی توسط جریان آب در دسترس ریشه درخت قرار می گیرند.
با روش چالکود کارایی مصرف کود افزایش و مقدار مصرف کود در هکتار را می توان کاهش داد.

زمان چالکود :
بهترین زمان انجام روش چالکود در فصل زمستان و بهمن ماه است تا از ابشویی کودها جلوگیری شود وهمچنین فرصت باقی مانده تا فصل بهارموجب می شود تا براثر بارندگی عناصر ازاد شده و ریشه از آن کمک بگیرد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *